Jazyková škola
a překladatelská agentura

Buďte s námi online Přihlašte se online ZDE

Smluvní podmínky

Pravidelné jazykové kurzy pro veřejnost jsou koncipovány vždy na celý školní rok tak, aby byla zajištěna návaznost pro následné pokračování v dalším jazykovém kurzu. Není-li určeno jinak, je pro pravidelné jazykové kurzy ve šk. roce stanoven rozsah výuky 34 výukových týdnů (dle příslušného rozvrhu). Státní svátky, státem uznávané dny klidu, Vánoční a jarní prázdniny dle příslušného regionu nejsou zahrnuty do výukových týdnů.

Není-li určeno jinak, kursovné zahrnuje školné v rozsahu 34. výukových týdnů (dle přísl. rozvrhu), doplňující učební materiály (fotokopie, testy, podklady pro hry a jiné konverzační aktivity apod.), závěrečný certifikát o absolvování jazykového kurzu, popřípadě osvědčení o návštěvě např. pro zaměstnavatele. Kursovné zahrnuje taktéž zkušební testy pro všechny naše studenty, kteří se hodlají zúčastnit všech typů Cambridgeských zkoušek (PET, FCE, CAE, CPE), vyhodnocené oprávněnými zkoušejícími pro Cambridge pracujícími pro British Council (pro naše studenty je tento test v ceně kurzu a probíhá v termínu nad rámec určeného rozsahu výuky, pro zájemce, kteří nepatři v daném školním roce mezi naše studenty je tento test zpoplatněn).

Učebnice nejsou zahrnuty do kursovného, studenti si je v případě zájmu mohou zakoupit v naší škole za zvýhodněnou cenu.

Aby mohl být student závazně zařazen do zvoleného jazykového kurzu, musí doručit studijnímu oddělení řádně vyplněnou přihlášku a to následujícím způsobem:

  • osobně na zápisech ve stanoveném termínu
  • na e-mailovou adresu info@abcenglish.cz, nebo on-line prostřednictvím webových stránek www.abcenglish.cz. Zvolí-li student tuto variantu, je přihláška považována za závaznou až po té, co student obdrží na některý z kontaktů uvedených v přihlášce, potvrzení studijního oddělení o tom, že je přihláška závazně přijata. V případě, že zájemce toto potvrzení neobdrží (např. kvůli technickým překážkám), je nutné kontaktovat naši agenturu na zveřejněných tel. číslech
  • na kontaktní adresu:ABC English, Tvorkovských 2015/5, 709 00, Ostrava-Mar.Hory. Zvolí-li student tuto variantu, je přihláška považována za závaznou až po té, co student obdrží na některý z kontaktů uvedených v přihlášce, potvrzení studijního oddělení o tom, že je přihláška závazně přijata. V případě, že zájemce toto potvrzení neobdrží (např. kvůli technickým překážkám), je nutné kontaktovat naši agenturu na zveřejněných tel. číslech.

Aby mohla být přihláška oběma smluvními stranami považována za závaznou, je třeba uhradit před zahájením výuky zálohu (ve výši 1000,- Kč). Tato záloha je nevratná (slouží také jako manipulační storno poplatek). Po uhrazení zálohy je zájemci místo závazně rezervováno a to až do začátku vybraného kurzu.

Kursovné musí být uhrazeno v plné výši nejpozději v první den výuky. Není-li kursovné hrazeno v hotovosti, vyhrazuje si škola právo požádat studenta o předložení dokladu o úhradě.

V případě, že student nemůže uhrazený jazykový kurz navštěvovat z překážek na straně účastníka, kursovné se nevrací. Naše škola v tomto případě umožňuje studentovi převést adekvátní část kursovného na "náhradníka", který není v daném školním roce již studentem naší školy. Poskytnutí této výjimky musí být projednáno a povoleno vedením školy a uplatněno v daném školním roce.

V individuálních případech je možné zažádat o výjimku v rozložení kursovného do několika splátek tak, aby byla celá částka uhrazena do termínu povoleného vedením školy. V tomto případě je určen závazný splátkový kalendář, podepsaný oběma smluvními stranami. Na rozdíl od jiných agentur poskytujících spotřebitelské úvěry, není kursovné v případě těchto odsouhlasených splátek navyšováno.

Ve výjimečném případě, že se jazykový kurz neotevře kvůli překážkám na straně provozovatele, provozovatel nabídne studentům náhradní jazykový kurz dle výběru studenta. Pokud si student nezvolí žádný náhradní jazykový kurz, je mu kursovné v plné výši či poměrné částce (dle neodučených hodin) vráceno a to nejpozději do 14 dnů od zrušení jazykového kurzu.

Naše jazyková škola svým studentům umožňuje, po schválení vedením školy, v průběhu daného školního roku změnu jazykového kurzu a zvolené úrovně. Rozdíl cen v kursovném je v tomto případě příslušnou smluvní stranou (student nebo škola) dorovnán.

Student se může připojit k již probíhajícím jazykovým kurzům i v průběhu školního roku po odsouhlasení studijním oddělením (pokud je ve zvoleném jazykovém kurzu volné místo) a přihlašovacím řízení dle výše uvedených podmínek. V tomto případě je stanovena vedením jazykové školy adekvátní sleva z kursovného, výši slevy vypočítává studijní oddělení a vyhrazuje si právo ve vybraných případech připočítat k ceně manipulační poplatek 500,- Kč.

Pokud se chce zájemce o jazykový kurz přihlásit na období kratší, než je smluvně určený rozsah výuky, umožňuje škola tuto výjimku po schválení vedením jazykové školy a to pouze v případě, že se o toto místo neuchází jiný zájemce, který se hlásí do jazykového kurzu v řádném smluvně určeném rozsahu výuky. V tomto případě je stanovena vedením jazykové školy adekvátní sleva z kursovného, výši slevy vypočítává studijní oddělení a vyhrazuje si právo ve vybraných případech připočítat k ceně manipulační poplatek 500,- Kč.

V případě jakýchkoliv dalších jazykových kurzů, které nespadají do pravidelných jazykových kurzů otevíraných školou pro daný školní rok a jsou zveřejněny na internetu, letácích či jiných propagačních materiálech, se konkrétní smluvní podmínky domlouvají individuálně na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran.

V případě čerpání slevy z některého slevového kupónu je nutné příslušný kupón předat pracovníkovi jazykové školy. Slevové kupóny jsou přenosné, tzn. obdržíli slevový kupón student ABC English, může jej předat jiné osobě, která kupón v ABC English uplatní. Slevy z více slevových kupónů se nesčítají.

Kontaktujte nás

abc english
Sídlo jazykové školy a vedení
jazykových kurzů Ostrava
Tvorkovských 5
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Najít adresu na mapě
Zobrazit všechny pobočky

Mobil: +420 775 554 673
Telefon: +420 596 616 058
info@abcenglish.cz

Otevírací doba:
Po - Čt 8:30 - 16:30

British Council Partner Institution Oxford quality

Britské centrum a také British Council spolupracuje s jazykovou školou abc english, kterou doporučuje pro přípravu ke cambridgeským zkouškám.