Jazyková škola
a překladatelská agentura

Buďte s námi online Přihlašte se online ZDE

Zkoušky Cambridge - PET, FCE, CAE, CPE - Odměňte svou pílí certifikátem Cambridge!

29.5.2012

Studujete angličtinu již spoustu let a připadá vám, že se stále pohybujete na jednom místě? Nebo naopak máte angličtinu ve slušné jazykové úrovni, takže do dalšího učení ztrácíte motivaci?

Dejte si za cíl složit jednu z uznávaných mezinárodních zkoušek Cambridge.

 

Proč absolvovat cambridgeskou zkoušku?

Dnes spousta zahraničních i domácích zaměstnavatelů vyžaduje certifikáty o znalosti angličtiny na určité úrovni. Tyto zkoušky jsou ideální volbou pro ty, kteří hledají novou pracovní příležitost doma i v zahraničí, chtějí vstoupit na vysokou školu, či studovat v zahraničí, nebo jsou jednoduše výzvou pro vysoce motivované studenty.

Cambridgeské zkoušky patří k světově nejrozšířenějším. Každým rokem tyto zkoušky absolvují více než 2 miliony lidí ve 130 zemích a jsou uznávány jak mezinárodně, tak i Ministerstvem školství České republiky.

Všechny informace o možnostech přípravy, termínech, cenách zkoušek v Moravskoslezském kraji lze jednoduše najít na webových stránkách Britské rady.

 

Certifikát z obecné angličtiny (General English) – Cambridgeské zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE

Cambridgeské zkoušky KET, PET, FCE, CAE a CPE jsou určeny pro všechny věkové kategorie studentů. Mají několik stupňů a lze je skládat třikrát do roka, v březnu, červnu a prosinci. Zájemce o složení Cambridgeské zkoušky musí zvládnout všechny jazykové části, tj. čtení, psaní, poslech a komunikaci na určité úrovni podle stupně zkoušky.

Zkoušky Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE) jsou rozčleněny na základě Common European Framework of Reference for Languages (Evropský referenční rámec pro jazyky) vydaného Evropskou Radou. V Moravskoslezském kraji tyto zkoušky pořádá Britské centrum v Knihovně města Ostravy ve spolupráci s Britskou Radou.

Britské centrum v Knihovně města Ostravy (viz zde) doporučuje abc english jako kvalitní jazykovou školu pro přípravu na tyto zkoušky. Jazyková škola abc english se rovněž stala jako jediná škola oficiální partnerskou školou British Council na Moravě.

Pro úspěšné zvládnutí Cambridgeské zkoušky je velice důležitý výběr nejen přípravného jazykového kurzu, ale také výběr jazykové školy. Bylo totiž dokázáno, že v některých jazykových školách v Moravskoslezském kraji učí přípravné jazykové kurzy nekvalifikovaní lektoři angličtiny. Tím je myšleno, že přípravné jazykové kurzy učí čerství absolventi daných zkoušek Cambridge.

Britské centrum proto doporučuje léta osvědčenou jazykovou školu abc english, kde jsou přípravné jazykové kurzy Cambridge vyučovány pouze oprávněnými zkoušejícími pro Cambridge, nebo aprobovanými lektory pod vedením oprávněného zkoušejícího pro Cambridge.

abc english připravuje studenty ke zkouškám více než 15 let a může se pyšnit 100% úspěšností mnoha jejich studentů v přípravných jazykových kurzech angličtiny.

 

Kdo jsou oprávnění zkoušející pro Cambridge?

Lektoři, kteří byli vybráni Cambridge ESOL a úspěšně prošli jejím podrobným školícím programem, díky kterému pak mohou odborně hodnotit jazykovou úroveň kandidátů. Každým rokem obnovují své znalosti, tak aby zkoušející na celém světě hodnotili kandidáty podle stejných kritérií.

Cambridge ESOL vybírá v každém kraji pouze nejkvalitnější lektory angličtiny s příslušnou kvalifikací a praxí. Pouze tři z těchto zkoušejících momentálně pracují v soukromých jazykových školách v Moravskoslezském kraji a všichni pracují pro abc english.

Pouze v abc english jsou přípravné jazykové kurzy k cambridgeským certifikátům vedeny či zaštítěny oprávněnými zkoušejícími pro Cambridge a studentům je také umožněno zúčastnit se tzv. zkoušek na nečisto, které jsou vyhodnoceny oprávněnými zkoušejícími pro Cambridge.

 

Kde se mám tedy připravit na cambridgeskou zkoušku?

abc english každým rokem pořádá přípravné jazykové kurzy, které jsou přizpůsobeny červnovým termínům zkoušek Cambridge. Každým rokem otevírá přípravné kurzy ke zkoušce PET (zkouška na úrovni B1 podle CEF), veliký zájem je o nejrozšířenější přípravné kurzy FCE (zkouška na úrovni B2 podle CEF), dále otevírá přípravné kurzy CAE (zkouška na úrovni C1 podle CEF), jako jediné jazykové škole v Ostravě se podaří každý rok otevřít také nejtěžší přípravný kurz CPE (zkouška na úrovni C2 podle CEF).

Přípravné kurzy Cambridge jsou koncipovány na celý školní rok a probíhají jedenkrát týdně ve stejný den a hodinu. Nabízejí se jak s rozsahem 2 vyučovací hodiny za týden, tak s rozsahem 3 vyučovací hodiny za týden. Rovněž jsou tyto přípravné kurzy nabízeny v individuální formě studia. Délka kurzů je 34 týdnů a je to z toho důvodu, aby studenti byli kvalitně připraveni na červnový termín zkoušky a stali se tak majiteli certifikátu. Studenti se také mohou zkoušek účastnit v březnovém nebo prosincovém termínu. Ve třídách přípravných kurzů je většinou 5 až 10 studentů.

 

Certifikát z obchodní angličtiny (Business Enlish) – Cambride BEC Preliminary, BEC Higher, BEC Vantage

Zkoušky BEC patří do skupiny obchodní angličtiny a jsou určeny převážně pro studenty, kteří potřebují používat angličtinu v obchodní sféře. Certifikát z této zkoušky dokazuje, že jsou její majitelé schopni plynule mluvit v komerčním a obchodním prostředí.

O tyto jazykové zkoušky není až tak veliký zájem jako o zkoušky z obecné angličtiny, co se týče jazykových kurzů pro veřejnost. Přípravné kurzy BEC v abc english jsou nejčastěji vyučovány ve firemních jazykových kurzech.

 

Mezinárodně uznávaná zkouška IELTS

IELTS (International English Language Testing systém) je mezinárodně uznávaná zkouška určená pro studenty, jejichž rodným jazykem není angličtina. IELTS budete potřebovat jako vstupní jazykový požadavek, pokud se chystáte za prací či na univerzitu do anglicky mluvících zemí.

Tyto zkoušky jsou uznávány univerzitami a zaměstnavateli v mnoha zemích včetně Velké Británie, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a USA. Zkouška IELTS se stala v poslední době velice populární pro všechny, kdo chtějí získat kvalifikaci v anglickém jazyce. Certifikát IELTS je platný 2 roky a na rozdíl od ostatních Cambridge zkoušek ho nelze "neudělat". Výsledek se hodnotí na stupnici od 1 - 9 bodů.

 

Proč právě přípravný jazykový kurz abc english?

• Více než 15 let zkušeností s přípravnou studentů k Cambridgeským zkouškám,

• studium v oficiální partnerské škole British Council – jediná na Moravě,

• 100% úspěšnost mnoha studentů abc english,

• pouze v abc english Vás budou učit oprávnění zkoušející pro Cambridge,

• široká nabídka přípravných jazykových kurzů ke zkoušce PET, FCE, CAE, CPE,

• zkušební jazykové testy „nanečisto“,

• slevy na cambridgeské zkoušky,

• velké množství výukových materiálů,

• online systém na podporu výuky „abc Live!“ v ceně jazykového kurzu.

 

Jestliže již máte vybranou jazykovou školu pro přípravu ke cambridgeským zkouškám?

Tak Vám přeji mnoho štěstí :-).

zpět


lektor angličtiny v Ostravě

Kontaktujte nás

abc english
Sídlo jazykové školy a vedení
jazykových kurzů Ostrava
Tvorkovských 5
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Najít adresu na mapě
Zobrazit všechny pobočky

Mobil: +420 775 554 673
Telefon: +420 596 616 058
info@abcenglish.cz

Otevírací doba:
Po - Čt 8:30 - 16:30

British Council Partner Institution Oxford quality

Britské centrum a také British Council spolupracuje s jazykovou školou abc english, kterou doporučuje pro přípravu ke cambridgeským zkouškám.